Oznámení o ochraně osobních údajů

Krátké oznámení o ochraně osobních údajů na webových stránkách

Toto oznámení stručně, zhuštěně a přehledně shrnuje podmínky zpracování osobních údajů uživatelů a návštěvníků webových stránek na adrese www.trendcar.suzuki.cz (dále jen „webové stránky“). 

 

Správce údajů a jeho pověřenec pro ochranu osobních údajů („pověřenec“)

Trendcar a.s., se sídlem Dukelská 91, 742 42 Šenov u Nového Jičína, IČ 49611062. Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu na adrese info@trendcar.cz nebo na telefonu 731 613 330.

Účel a právní základ zpracování údajů

na základě našich převažujících oprávněných zájmů
(i) analýza vhodnosti a kvality webových stránek a zajištění jejich bezpečného provozu
(ii) vyřizování Vašich žádostí, dotazů a stížností
(iii) provádění našich obchodních operací, včetně obecných firemních operací, interního podávání zpráv, analýz a vývoje produktů a služeb

na základě Vašeho souhlasu; svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat
(v) vyřizování Vaší žádosti o financování Vašeho vozu Suzuki a propojení Vaší osoby 
(vi) zasílání elektronických newsletterů týkajících se služeb, které nabízíme
(vii) vyřizování Vaší žádosti o zkušební jízdu prostřednictvím sdílení Vašich údajů dle Vašeho výběru, abychom mohli Váš požadavek splnit

pro uzavření smlouvy mezi námi
(viii) zajištění zpracování Vaší žádosti o vydání osvědčení, které od nás požadujete

na základě naší zákonné povinnosti
(ix) dodržování našich zákonných povinností ve vztahu k úřadům a soudům

Kdo může Vaše údaje obdržet?

Naši zaměstnanci mohou získat přístup k Vašim údajů v nezbytně nutném rozsahu při plnění svých pracovních povinností. 

Vaše práva

Můžete uplatnit své právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu, na jejich vymazání, na omezení jejich zpracování a dále máte právo podat stížnost nebo požádat o kopii Vašich údajů. Můžete se kdykoliv bezplatně odhlásit ze zasílání newsletterů a sdělení.